Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
LRV-40996/2014
11.11.2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7745
V súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Obal 24.05.2016 docx 25,75 kB
docx Návrh uznesenia 24.05.2016 docx 32,76 kB
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 19,79 kB
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 21,11 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 29,03 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 docx 18,69 kB
docx Doložka vplyvov 24.05.2016 docx 16,44 kB
docx Návrh komuniké 24.05.2016 docx 22,61 kB
docx Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 docx 26,46 kB

História::
11.11.2014 00:00
11.11.2014 00:00