Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-44238/2014
11.12.2014
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Riadny
Zaradený
9

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 26,26 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,91 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 184,99 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 62,11 kB
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 38,00 kB
doc Tabuľka zhody 24.05.2016 doc 240,50 kB
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 78,74 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 542,40 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 57,86 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 27,18 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 198,50 kB

História::
11.12.2014 00:00
11.12.2014 00:00