Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-44238/2014
11.12.2014
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Riadny
Zaradený
9

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 26,26 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,91 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 184,99 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 62,11 kB Stiahnutie súboru
doc Predkladacia správa 24.05.2016 doc 38,00 kB Stiahnutie súboru
doc Tabuľka zhody 24.05.2016 doc 240,50 kB Stiahnutie súboru
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 78,74 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 542,40 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 57,86 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 27,18 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 198,50 kB Stiahnutie súboru

História::
11.12.2014 00:00
11.12.2014 00:00