Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
LRV-44398/2014
12.12.2014
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,91 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,07 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 28,97 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 40,80 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 149,58 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 58,31 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,70 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,62 MB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,04 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 436,01 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 124,51 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 43,52 kB Stiahnutie súboru

História::
12.12.2014 00:00
12.12.2014 00:00