Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
LRV-44398/2014
12.12.2014
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Riadny
Zaradený
11

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,91 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,07 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 28,97 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 40,80 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 149,58 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 58,31 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,70 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,62 MB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,04 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 436,01 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 124,51 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 43,52 kB

História::
12.12.2014 00:00
12.12.2014 00:00