Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-5813/2015
29.01.2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Ministerstvo vnútra SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 110,73 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 48,65 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 156,09 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 32,67 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 74,36 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,67 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 715,28 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 117,51 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 197,88 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 301,40 kB

História::
29.01.2015 00:00
29.01.2015 00:00