Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
LRV-5813/2015
29.01.2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Ministerstvo vnútra SR
7745
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 110,73 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 48,65 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 156,09 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 32,67 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 74,36 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,67 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 715,28 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 117,51 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 197,88 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 301,40 kB Stiahnutie súboru

História::
29.01.2015 00:00
29.01.2015 00:00