Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-11478/2015
12.03.2015
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 90,54 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 53,12 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 65,56 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 57,74 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,34 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 42,04 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 111,95 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 251,97 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 99,12 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 384,93 kB Stiahnutie súboru

História::
12.03.2015 00:00
12.03.2015 00:00