Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
LRV-11478/2015
12.03.2015
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 90,54 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 53,12 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 65,56 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 57,74 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,34 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 42,04 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 111,95 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 251,97 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 99,12 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 384,93 kB

História::
12.03.2015 00:00
12.03.2015 00:00