Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LRV-18532/2015
15.05.2015
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR
7745
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 51,95 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 42,60 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 102,62 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 37,74 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 35,86 kB
rtf Návrh vyhlášky 24.05.2016 rtf 142,90 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 253,64 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 64,02 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 41,10 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 331,56 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 192,54 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 956,94 kB

História::
15.05.2015 00:00
15.05.2015 00:00