Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LRV-19374/2015
20.05.2015
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 58,14 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 157,23 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 25,66 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 24,27 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 192,50 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 64,01 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 7,07 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 52,44 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 3,44 MB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,03 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 428,37 kB
rtf Príloha 24.05.2016 rtf 66,60 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 762,89 kB

História::
20.05.2015 00:00
20.05.2015 00:00