Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorých ma mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LRV-27521/2015
05.08.2015
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 137,00 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 69,37 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 68,58 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 58,42 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 46,89 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 45,86 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 332,87 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 108,94 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 97,00 kB
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 34,43 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 362,71 kB

História::
05.08.2015 00:00
05.08.2015 00:00