Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorých ma mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
LRV-27521/2015
05.08.2015
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
3

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 137,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 69,37 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 68,58 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 58,42 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 46,89 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 45,86 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 332,87 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 108,94 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 97,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 34,43 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 362,71 kB Stiahnutie súboru

História::
05.08.2015 00:00
05.08.2015 00:00