Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
LRV-28227/2015
13.08.2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
18

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 26,83 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 22,63 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 21,76 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,40 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 155,18 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 57,83 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 24,31 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 529,73 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,09 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 118,13 kB

História::
13.08.2015 00:00
13.08.2015 00:00