Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-32005/2015
18.09.2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 58,83 kB
rtf Návrh zákona 24.05.2016 rtf 80,49 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 187,55 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 39,93 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 40,12 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 43,54 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 55,91 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 26,24 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 342,14 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 36,17 kB
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 54,74 kB

História::
18.09.2015 00:00
18.09.2015 00:00