Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
LRV-32005/2015
18.09.2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
1

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 58,83 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh zákona 24.05.2016 rtf 80,49 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 187,55 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 39,93 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 40,12 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 43,54 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 55,91 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 26,24 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 342,14 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 36,17 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 54,74 kB Stiahnutie súboru

História::
18.09.2015 00:00
18.09.2015 00:00