Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
LRV-36630/2015
02.11.2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,69 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 155,08 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 22,20 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 21,53 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 20,95 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 40,33 kB Stiahnutie súboru
rtf Dolžka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,89 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 497,85 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,03 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 114,05 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 2,75 MB Stiahnutie súboru

História::
02.11.2015 00:00
02.11.2015 00:00