Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
LRV-36630/2015
02.11.2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7745
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 57,69 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 155,08 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 22,20 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 21,53 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 20,95 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 40,33 kB
rtf Dolžka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 23,89 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 497,85 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 19,03 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 114,05 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 2,75 MB

História::
02.11.2015 00:00
02.11.2015 00:00