Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
LRV-36787/2015
02.11.2015
minister zdravotníctva
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 113,68 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 75,73 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 75,67 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 60,19 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 632,06 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 39,96 kB Stiahnutie súboru
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 406,11 kB Stiahnutie súboru
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 285,13 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 29,82 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 481,82 kB Stiahnutie súboru

História::
02.11.2015 00:00
02.11.2015 00:00