Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.
LRV-36787/2015
02.11.2015
minister zdravotníctva
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 113,68 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 75,73 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 75,67 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 60,19 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 632,06 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 39,96 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 406,11 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 285,13 kB
rtf Vyhlásenie 24.05.2016 rtf 29,82 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 481,82 kB

História::
02.11.2015 00:00
02.11.2015 00:00