Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
LRV-38459/2015
13.11.2015
minister spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti SR
7745
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka prednosti 24.05.2016 rtf 64,00 kB
rtf Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 rtf 163,63 kB
rtf Návrh komuniké 24.05.2016 rtf 34,75 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 40,79 kB
rtf Návrh uznesenia 24.05.2016 rtf 80,32 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 59,57 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 54,27 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 147,08 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 89,49 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 532,09 kB

História::
13.11.2015 00:00
13.11.2015 00:00