Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite
LRV-6912/2016
04.02.2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7745
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 10.05.2016 rtf 58,00 kB
rtf Návrh uznesenia 10.05.2016 rtf 154,60 kB
rtf Predkladacia správa 10.05.2016 rtf 25,89 kB
rtf Dôvodová správa všeobecná 10.05.2016 rtf 22,11 kB
rtf Dôvodová správa osobitná 10.05.2016 rtf 52,29 kB
rtf Doložka vplyvov 10.05.2016 rtf 39,74 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 10.05.2016 rtf 24,24 kB
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.05.2016 rtf 1,05 MB
rtf Návrh komuniké 10.05.2016 rtf 18,79 kB
rtf Príloha_doložka vybraných vplyvov 10.05.2016 rtf 173,67 kB
rtf Tabuľka zhody 10.05.2016 rtf 840,85 kB
rtf Vlastný materiál 10.05.2016 rtf 417,02 kB
rtf Príloha_vplyvy na podnikateľské prostredie 10.05.2016 rtf 150,80 kB

História::
04.02.2016 00:00