Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
HSR-67/2012
19.10.2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7750
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 180,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 23,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 1 24.05.2016 rtf 89,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Príloha 2 24.05.2016 rtf 3,34 MB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,10 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 24,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 192,35 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 71,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 526,60 kB Stiahnutie súboru
doc Vykonavacka NV SR 24.05.2016 doc 34,50 kB Stiahnutie súboru
doc Vykonavacka vyhlaska 24.05.2016 doc 273,50 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 137475_subor 24.05.2016 44,50 kB Stiahnutie súboru
doc 137487_subor 24.05.2016 159,50 kB Stiahnutie súboru
doc 137498_subor 24.05.2016 71,50 kB Stiahnutie súboru
doc 137509_subor 24.05.2016 36,50 kB Stiahnutie súboru

História::
19.10.2012 00:00
19.10.2012 00:00