Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
HSR-67/2012
19.10.2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7750
Riadny
Zaradený
2

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 180,50 kB
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 23,00 kB
rtf Príloha 1 24.05.2016 rtf 89,00 kB
rtf Príloha 2 24.05.2016 rtf 3,34 MB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,10 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 24,50 kB
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 192,35 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 71,50 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 526,60 kB
doc Vykonavacka NV SR 24.05.2016 doc 34,50 kB
doc Vykonavacka vyhlaska 24.05.2016 doc 273,50 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 137475_subor 24.05.2016 44,50 kB
doc 137487_subor 24.05.2016 159,50 kB
doc 137498_subor 24.05.2016 71,50 kB
doc 137509_subor 24.05.2016 36,50 kB

História::
19.10.2012 00:00
19.10.2012 00:00