Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
HSR-15/2013
14.03.2013
minister kultúry SR
ministerstvo kultúry SR
7750
Riadny
Zaradený
5

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 72,45 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 58,81 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 181,00 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 69,16 kB
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 35,26 kB
rtf Obal 24.05.2016 rtf 50,41 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 51,24 kB
rtf Pripomienkove konanie 1 24.05.2016 rtf 880,29 kB
rtf Pripomienkove konanie 2 24.05.2016 rtf 162,90 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 241,56 kB
rtf Tabuľka zhody 24.05.2016 rtf 126,53 kB
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 127,59 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 126,04 kB
docx Nový novelizačný bod 24.05.2016 docx 17,70 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 139120_subor 24.05.2016 65,50 kB
doc 139122_subor 24.05.2016 56,50 kB
doc 139127_subor 24.05.2016 167,00 kB
doc 139132_subor 24.05.2016 85,00 kB

História::
14.03.2013 00:00
14.03.2013 00:00