Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.
HSR-21/2013
12.04.2013
ministerka zdravotníctva SR
ministerstvo zdravotníctva SR
7750
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 docx 15,11 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 docx 22,09 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 37,11 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 26,25 kB
docx Návrh záverov 24.05.2016 docx 16,47 kB
docx Obal 24.05.2016 docx 16,35 kB
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 26,59 kB
docx Pripomienkove konanie 24.05.2016 docx 54,94 kB
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 50,93 kB
docx Vyhlásenie 24.05.2016 docx 13,60 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 139476_subor 24.05.2016 59,00 kB
doc 139486_subor 24.05.2016 58,00 kB
doc 139498_subor 24.05.2016 162,00 kB
doc 139516_subor 24.05.2016 54,00 kB

História::
12.04.2013 00:00
12.04.2013 00:00