Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.
HSR-21/2013
12.04.2013
ministerka zdravotníctva SR
ministerstvo zdravotníctva SR
7750
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
docx Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 docx 15,11 kB Stiahnutie súboru
docx Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 docx 22,09 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 37,11 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 26,25 kB Stiahnutie súboru
docx Návrh záverov 24.05.2016 docx 16,47 kB Stiahnutie súboru
docx Obal 24.05.2016 docx 16,35 kB Stiahnutie súboru
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 26,59 kB Stiahnutie súboru
docx Pripomienkove konanie 24.05.2016 docx 54,94 kB Stiahnutie súboru
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 50,93 kB Stiahnutie súboru
docx Vyhlásenie 24.05.2016 docx 13,60 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 139476_subor 24.05.2016 59,00 kB Stiahnutie súboru
doc 139486_subor 24.05.2016 58,00 kB Stiahnutie súboru
doc 139498_subor 24.05.2016 162,00 kB Stiahnutie súboru
doc 139516_subor 24.05.2016 54,00 kB Stiahnutie súboru

História::
12.04.2013 00:00
12.04.2013 00:00