Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
HSR-58/2013
14.06.2013
podpredseda vlády a minister financií SR
ministerstvo financií SR
7750
Riadny
Zaradený
21

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 64,93 kB Stiahnutie súboru
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 116,92 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 52,25 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 174,53 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 55,05 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 108,14 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 86,72 kB Stiahnutie súboru
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 64,87 kB Stiahnutie súboru
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 34,74 kB Stiahnutie súboru
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,36 MB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 140355_subor 24.05.2016 39,50 kB Stiahnutie súboru
doc 140380_subor 24.05.2016 41,00 kB Stiahnutie súboru
doc 140426_subor 24.05.2016 61,00 kB Stiahnutie súboru
doc 140453_subor 24.05.2016 189,00 kB Stiahnutie súboru

História::
14.06.2013 00:00
14.06.2013 00:00