Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
HSR-58/2013
14.06.2013
podpredseda vlády a minister financií SR
ministerstvo financií SR
7750
Riadny
Zaradený
21

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Obal 24.05.2016 rtf 64,93 kB
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 116,92 kB
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 52,25 kB
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 174,53 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 55,05 kB
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 108,14 kB
rtf Doložka vplyvov 24.05.2016 rtf 86,72 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 64,87 kB
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 34,74 kB
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 1,36 MB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 140355_subor 24.05.2016 39,50 kB
doc 140380_subor 24.05.2016 41,00 kB
doc 140426_subor 24.05.2016 61,00 kB
doc 140453_subor 24.05.2016 189,00 kB

História::
14.06.2013 00:00
14.06.2013 00:00