Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
HSR-122/2013
06.12.2013
minister hospodárstva SR
ministerstvo hospodárstva SR
7750
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 60,27 kB
docx Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 docx 15,61 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 14,84 kB
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 32,80 kB
docx Komuniké 24.05.2016 docx 13,64 kB
docx Obal 24.05.2016 docx 15,12 kB
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 16,20 kB
docx Uznesenie 24.05.2016 docx 20,66 kB
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 42,19 kB
docx Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 docx 82,66 kB

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 143174_subor 24.05.2016 55,00 kB
doc 143185_subor 24.05.2016 60,00 kB
pdf 143198_subor 24.05.2016 133,66 kB
doc 143217_subor 24.05.2016 288,00 kB

História::
06.12.2013 00:00
06.12.2013 00:00