Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
HSR-122/2013
06.12.2013
minister hospodárstva SR
ministerstvo hospodárstva SR
7750
Riadny
Zaradený
8

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Doložka zlučiteľnosti 24.05.2016 rtf 60,27 kB Stiahnutie súboru
docx Doložka vybraných vplyvov 24.05.2016 docx 15,61 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 14,84 kB Stiahnutie súboru
docx Dôvodová správa 24.05.2016 docx 32,80 kB Stiahnutie súboru
docx Komuniké 24.05.2016 docx 13,64 kB Stiahnutie súboru
docx Obal 24.05.2016 docx 15,12 kB Stiahnutie súboru
docx Predkladacia správa 24.05.2016 docx 16,20 kB Stiahnutie súboru
docx Uznesenie 24.05.2016 docx 20,66 kB Stiahnutie súboru
docx Vlastný materiál 24.05.2016 docx 42,19 kB Stiahnutie súboru
docx Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 docx 82,66 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 143174_subor 24.05.2016 55,00 kB Stiahnutie súboru
doc 143185_subor 24.05.2016 60,00 kB Stiahnutie súboru
pdf 143198_subor 24.05.2016 133,66 kB Stiahnutie súboru
doc 143217_subor 24.05.2016 288,00 kB Stiahnutie súboru

História::
06.12.2013 00:00
06.12.2013 00:00