Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
HSR-120/2013
06.12.2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7750
Riadny
Zaradený
6

Uznesenia/Stanoviská
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf Vyhodnotenie MPK 24.05.2016 rtf 499,00 kB Stiahnutie súboru
rtf Vlastný materiál 24.05.2016 rtf 354,83 kB Stiahnutie súboru
rtf Uznesenie 24.05.2016 rtf 193,47 kB Stiahnutie súboru
rtf Predkladacia správa 24.05.2016 rtf 34,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Obal 24.05.2016 rtf 49,36 kB Stiahnutie súboru
rtf Komuniké 24.05.2016 rtf 23,50 kB Stiahnutie súboru
rtf Dôvodová správa 24.05.2016 rtf 112,00 kB Stiahnutie súboru

Typ dokumentu Dátum pridania Veľkosť
doc 143176_subor 24.05.2016 54,00 kB Stiahnutie súboru
doc 143187_subor 24.05.2016 52,50 kB Stiahnutie súboru
pdf 143200_subor 24.05.2016 155,34 kB Stiahnutie súboru
doc 143219_subor 24.05.2016 318,50 kB Stiahnutie súboru

História::
06.12.2013 00:00
06.12.2013 00:00