Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov LRV17513/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 14.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony LRV-17512/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 14.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov LRV-17447/2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 13.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony LRV-17457/2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 13.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov LRV-17464/2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 13.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony LRV-17476/2020 Generálna prokuratúra SR generálny prokurátor v zastúpení prvá námestníčka generálneho prokurátora 13.08.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2020 KBR13970/2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 01.07.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu D-148/2020 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 12.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 KBR8140/2020 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 20.04.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky