Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220) LRV-20368/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 23.10.2020 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
N Á V R H Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2021 KBR25172/2020 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 20.11.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov KBR24040/2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 10.11.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky