Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2020 KBR13970/2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 01.07.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu D-148/2020 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 12.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 KBR8140/2020 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 20.04.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky