Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Návrh Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021 KBR3737/2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 26.02.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky