Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu KBR5350/2021 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 30.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 KBR6658/2021 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR 15.04.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2020 KBR4444/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 10.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020 KBR5759/2021 Národný bezpečnostný úrad riaditeľ Národného bezpečnostného úradu 07.04.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2020 KBR6648/2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 15.04.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky