Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
706 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
707 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
710 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
711 Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
713 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
714 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
715 N Á V R H Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
712 Návrh Plánu práce výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
708 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
709 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky