Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
542 Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
544 Návrh príspevku Slovenskej republiky pre ENHANCED FORWARD PRESENCE 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
543 Návrh príspevku Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
533 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
535 Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
537 Návrh Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
534 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
536 Návrh Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a Návrh Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
532 Návrh Zákon z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98. 17.02.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
529 Medzirezortný program 06-E Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 18 z 23 / Záznamy: 171 - 180 z 224