Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
528 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
531 Koncepcia šifrovej ochrany informácií v SR na roky 2017 - 2020 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
526 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
527 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
522 Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
524 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
525 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
521 Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
523 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
530 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 19 z 23 / Záznamy: 181 - 190 z 224