Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
589 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
590 Informácia o plnení všetkých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v NATO 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
591 Medzirezortný program Podpora obrany štátu na roky 2018 - 2023 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
592 Návrh koncepcie mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
593 Zoznam opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie (verzia 2017) 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
577 Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
582 Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
581 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
578 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
579 Návrh Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2019-2024 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 19 z 23 / Záznamy: 181 - 190 z 229