Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
527 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
522 Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
524 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
525 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
521 Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
523 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
530 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
520 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky 96. 11.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
516 N Á V R H Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2017 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
512 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 2 z 24 / Záznamy: 11 - 20 z 234