Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
701 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
693 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2019 128. 15.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
694 Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2019 128. 15.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
690 Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob 127. 27.02.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
688 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
681 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
684 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
683 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
686 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
687 Návrh plánu práce Výboru bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 23 / Záznamy: 31 - 40 z 229