Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
569 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
570 Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
571 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
572 Informácia o stave pohotovostných zásob 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
573 Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
574 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
575 Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
576 Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu 105. 15.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
577 Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
582 Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 23 / Záznamy: 31 - 40 z 229