Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
517 Informácia o návrhu postupu realizácie organizačných a personálnych opatrení v ozbrojených silách Slovenskej republiky na boj proti terorizmu plánovaných na roky 2017 a 2018 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
518 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
519 Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
520 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky 96. 11.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
521 Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
522 Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
523 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
524 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
525 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
526 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 23 / Záznamy: 31 - 40 z 229