Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
682 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
685 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
677 Informácia o stave pohotovostných zásob 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
678 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
676 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
680 NÁVRH Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2020 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
679 Metodika vypracúvania správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
675 NÁVRH Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
670 Návrh Smernica pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
671 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 23 / Záznamy: 41 - 50 z 229