Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
581 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
578 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
579 Návrh Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2019-2024 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
580 Analýza súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
583 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
584 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
585 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
586 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
587 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
588 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 23 / Záznamy: 41 - 50 z 229