Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
527 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
528 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
529 Medzirezortný program 06-E Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
530 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
531 Koncepcia šifrovej ochrany informácií v SR na roky 2017 - 2020 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
532 Návrh Zákon z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98. 17.02.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
533 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
534 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
535 Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
536 Návrh Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a Návrh Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 23 / Záznamy: 41 - 50 z 229