Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
547 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
548 Rokovací poriadok Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
549 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
550 Návrhy opatrení na zníženie a odstránenie rizík ohrozenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
551 Návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
552 Aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
553 Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
555 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2016 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
556 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
558 Informácia o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania (regrutácie) vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 7 z 23 / Záznamy: 61 - 70 z 229