Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
599 Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
600 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
601 Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
603 Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
605 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
606 Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
604 Návrh na obstaranie nových taktických stíhacích lietadiel I.časť – neutajovaná 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
602 Návrh Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
608 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
609 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 7 z 23 / Záznamy: 61 - 70 z 229