Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
568 Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
569 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
570 Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
571 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
572 Informácia o stave pohotovostných zásob 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
573 Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
574 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
575 Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
576 Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu 105. 15.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
577 Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 9 z 23 / Záznamy: 81 - 90 z 229