Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
732 Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete 138. 16.09.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
729 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
728 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
730 NÁVRH Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
731 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
727 Návrh Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
723 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
722 Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
724 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
721 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 24 / Záznamy: 1 - 10 z 240