Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
549 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
550 Návrhy opatrení na zníženie a odstránenie rizík ohrozenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
551 Návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
552 Aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
553 Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
539 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2016 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
538 Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
545 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
541 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
540 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 16 z 22 / Záznamy: 151 - 160 z 214