Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
630 Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
631 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
632 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
633 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
634 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
635 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
636 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
638 Návrh na vyslovenie súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel systému pozemného pozorovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy cez územie Slovenskej republiky 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
639 Opatrenia na implementáciu rozhodnutí o zlepšení vojenskej mobility v Slovenskej republike 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
640 Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 – 2022 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 7 z 22 / Záznamy: 61 - 70 z 214