Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
538 Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
598 Aktualizácia materiálu „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“. 111. 25.04.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
545 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
702 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
655 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 120. 24.04.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
553 Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
519 Návrh celkových početných stavov Vojenského spravodajstva 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
500 Návrh - Zabezpečovanie výkonu spravodajskej činnosti 92. 30.06.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
492 Návrh Štatútu Vojenského spravodajstva 91. 08.06.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
494 Aktualizácia materiálu ,,Určenie hrozby jadrových zariadení a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu ʻʻ 91. 08.06.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 24 / Záznamy: 1 - 10 z 240