Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
676 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
680 NÁVRH Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2020 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
679 Metodika vypracúvania správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
675 NÁVRH Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
670 Návrh Smernica pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
671 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
673 Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
672 návrh Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
665 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 123 11.09.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
667 Návrh na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska, vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vytvorení Mnohonárodného ženijného práporu 123 11.09.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 22 / Záznamy: 31 - 40 z 214