Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
722 Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
724 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
721 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
725 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
729 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
728 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
730 NÁVRH Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
731 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
727 Návrh Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136. 06.07.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
732 Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete 138. 16.09.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 24 z 25 / Záznamy: 231 - 240 z 250