Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
514 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
517 Informácia o návrhu postupu realizácie organizačných a personálnych opatrení v ozbrojených silách Slovenskej republiky na boj proti terorizmu plánovaných na roky 2017 a 2018 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
518 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru 95. 30.11.2016 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
520 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky 96. 11.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
529 Medzirezortný program 06-E Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
528 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
531 Koncepcia šifrovej ochrany informácií v SR na roky 2017 - 2020 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
526 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
527 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
522 Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 26 / Záznamy: 31 - 40 z 251