Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
524 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
525 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
521 Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
523 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
530 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
532 Návrh Zákon z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98. 17.02.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
533 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
535 Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
537 Návrh Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
534 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 26 / Záznamy: 41 - 50 z 251