Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
637 Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2019 až 2024 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
642 Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
643 Národný systém reakcie na krízové situácie 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
641 Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
627 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
628 Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2019 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
629 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2019 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
616 Návrh Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
617 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
618 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019-2020 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 8 z 22 / Záznamy: 71 - 80 z 214