Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
539 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2016 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
538 Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
545 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
541 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
540 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
542 Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
544 Návrh príspevku Slovenskej republiky pre ENHANCED FORWARD PRESENCE 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
543 Návrh príspevku Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky 100. 17.05.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
546 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
547 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 24 / Záznamy: 1 - 10 z 240