Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
577 Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
582 Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
581 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
578 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
579 Návrh Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2019-2024 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
580 Analýza súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie 107. 13.12.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
576 Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu 105. 15.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
570 Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
571 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
572 Informácia o stave pohotovostných zásob 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 18 z 22 / Záznamy: 171 - 180 z 214