Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
573 Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
574 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
575 Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany 104. 08.11.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
562 Návrh Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
563 Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
564 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
565 Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
566 Návrh Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
568 Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
569 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 19 z 22 / Záznamy: 181 - 190 z 214